Ups! If you need a photo or content, please, contact to me. Thanks
logo

Home

caminant amb una càmara

walking with a camera

El 99,9% de la fotografia consisteix en fracassar. – Alex Webb

La sort – o tal vegada la casualitat – juga un paper molt important, mai se sap el que va a ocórrer. I el que és més interessant és quan alguna cosa totalment inesperada succeeix i casualment estàs en el lloc correcte i al moment adequat (i a més acciones l'obturador al moment oportú). La majoria de les vegades això no funciona d'aquesta manera.

99.9% about photography consists in failing. – Alex Webb

Luck – or maybe chance – plays a very important role, you never know what is going to happen. And what is most interesting is when something totally unexpected happens and you happen to be in the right place at the right time (and you also trigger the shutter at the right moment). Most of the time this does not work this way.