Ups! If you need a photo or content, please, contact to me. Thanks

Casual streets

Casual Street

Evidentment es tracta de fotografies del subgénere de la fotografia de carrer, però no vaig el punt de vista artístic o emocional. Simplement reflexen la realitat del carrer de la meva ciutat, del seu dia a dia. Gestos o situacions que són captades de forma natural, que tenen un grau de comicitat o certa candidesa, són situacions que passen dessapercebudes normalment, però qui les observa no pot evitar un somriure, això es el que jo he intentat captar a través d'aquestes imatges.
Obviously these are photos of the subgenre of street photography, but I do not see the artistic or emotional point of view. They simply reflect the reality of the street in my city, from day to day. Gestures or situations that are caught naturally, which have a degree of comedy or a certain degree of candidacy, are situations that happen to be unnoticed normally, but whoever observes them can not avoid a smile, this is what I have tried to capture through them images