Ups! If you need a photo or content, please, contact to me. Thanks

Mirades Mediterrànies

Mirades Mediterrànies

D'alguna manera aquest llibre fotogràfic podria ser un petit homenatge al desaparegut grup de fotògrafs de “Calle 35”, que van ser capaços de donar una mirada mediterrània a la fotografia en general i especialment a la fotografia de carrer de principis del segle XXI. Es així com el color va entrar de ple en la meva manera de mirar el carrer.
Les fotografies que es mostren parteixen de l'any 2015, any en el que vaig poder compartir temps i adquirir una mica de la seva variada i enriquidora manera de mirar i interpretar la fotografia, fins l'actual 2020, any de confinament per la pandèmia del Covid-19.
In a way, this photo book could be a small tribute to the defunct group of photographers of “Calle 35”, who were able to give a Mediterranean look to photography in general and street photography in the early 21st century in particular. That’s how color got right into my way of looking at the street.
The photographs shown are from 2015, a year in which I was able to share time and acquire some of its varied and enriching way of looking at and interpreting photography, until the current 2020, the year of confinement due to the Covid-19 pandemic.

Si volguéssiu el llibre o alguna foto impresa, si us plau, poseu-vos en contacte amb mi.

If you would like the book or any printed photo, please contact me.